Jak efektywnie prowadzić terapię logopedyczną w przypadku wady zgryzu lub rozszczepu?

Prowadzacy: dr n. hum.Agnieszka Banaszkiewicz w zakresie językoznawstwa, logopeda i neurologopeda. Adiunkt w Katedrze Logopedii UG
Forma: warsztat/wykład
Termin: 22-03-2020
Godziny zajęć: 09:00-17:00
Organizator: Omnisens. Centrum szkoleń terapeutycznych. Joanna Tracz
Miasto: Szczecin
Wolne miejsca: 26
Cena: 300 zł
Kwota zaliczki: 150 zł
Adres: ul. Broniewskiego 19, Szczecin Szczecińskie Centrum Montessori

Odbiorcy: logopedzi, studenci logopedii

 • Podczas szkolenia prezentowane będą nagrania video prezentujące mowę dzieci z problemami artykulacyjnymi pochodzenia obwodowego, z rozszczepami podniebienia i/lub wargi oraz wadami zgryzu. Omówione zostaną sposoby pracy logopedycznej w przypadku:
  - trudności z wywoływaniem głosek,
  - nosowania (otwarte i zamknięte),
  - obniżonej sprawności narządów mowy (języka, warg, podniebienia),
  - zaburzonego toru oddychania,
  - długotrwałego leczenia (laryngologicznego, ortodontycznego, chirurgicznego)
  - niedosłuchu (jako konsekwencji rozszczepu),
  - problemów środowiskowych (ostracyzm społeczny, niechęć do leczenia)
  oraz
  - nawiązanie współpracy ze specjalistami (ortodontami, lekarzami innych specjalności, psychologami, nauczycielami),
  - współpraca z rodzicami.

 

Zgłoszenie na szkolenie odbywa się przez wypełnienie formularza on-line, znajdującego się przy każdym szkoleniu z jednoczesną wpłatą zaliczki. Zaliczka ustalana jest indywidualnie dla każdego szkolenia. Brak wpłaty zaliczki w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia chęci wzięcia udziału w szkoleniu (wypełniony i wysłany formularz) jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia.
Pełną wpłatę̨ należy uiścić́ najpóźniej 14 dni przed szkoleniem.
Dane do wpłat:

Terapia logopedyczna Joanna Tracz
ul. Potulicka 12a/2
70-234 Szczecin

PKO BP

04 1020 4795 0000 9602 0382 9207

Program szkolenia:


Wady zgryzu; dyslalia rozszczepowa:
• Diagnozowanie
• Cele terapii
• Zasady terapii
• Ćwiczenia mechanizmu podniebienno-gardłowego
• Wpływ wad zgryzu na wymowę
• Wpływ rozszczepu podniebienia / wargi na mowę

Strona używa cookies Dowiedź się więcej