PROGESTY – autorska Metoda Prostych Gestów wspomagająca terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy

Prowadzacy: Dr Daria Jodzis - neurologopeda, dyplomowany specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, certyfikowany międzynarodowy terapeuta Koncepcji C.R. Moralesa oraz certyfikowany terapeuta SI, autorka technik wspomagania rozwoju mowy: Proste Gesty – PROGESTY.
Forma: wykład/warsztat
Termin: 23-05-2020
Godziny zajęć: 09:00-13:00
Organizator: Omnisens. Centrum szkoleń terapeutycznych. Joanna Tracz
Miasto: Szczecin
Wolne miejsca: 25
Cena: 350 zł
Kwota zaliczki: 150 zł
Adres: ul. Broniewskiego 19,Szczecin

Dla kogo przeznaczony jest warsztat?
Osoby pracujące z dziećmi z opóźnieniami rozwojowymi – w tym opóźnieniami rozwoju mowy: logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci, rodzice, nauczyciele

Tematyka: 

Progesty to gesty dłoni umożliwiające wizualne przedstawienie fonemów spółgłoskowych języka polskiego. Każdy z gestów w sposób naturalny oddaje charakter fonemu – odnosi się do wybranych cech dystynktywnych. Terapia Metodą Progestów wspomaga rozwijanie mowy dziecka na poziomie artykulacyjnym i słuchowym. Progesty były tworzone, weryfikowane i modyfikowane na przestrzeni dwudziestu lat pracy z dziećmi o różnych trudnościach rozwojowych. Ich obecna forma jest z sukcesami stosowana w terapii przez autorkę oraz grono przeszkolonych specjalistów. Progesty bardzo chętnie i łatwo są przyswajane także przez rodziców dzieci objętych terapią.
Progesty
• to niezmiernie proste i skuteczne narzędzie w rozwijaniu sprawności artykulacyjnej i fonologicznej
• prowokują do spontanicznych zachowań werbalnych bez inwazji w przestrzeń osobistą dziecka
• wspomagają interakcję pomiędzy dzieckiem i terapeutą
• włączają rodziców do procesu terapii
• to ruch, a więc doskonała forma uczenia się

Program szkolenia:

1. Krótka historia Progestów
2. Charakterystyka metody
3. Elementy fonetyki „dla każdego” - prezentacja dostosowana do słuchaczy niezwiązanych zawodowo z fonetyką
4. Wskazówki i uwagi techniczne dotyczące posługiwania się Progestami
5. Użycie Progestów w sylabach, słowach, zdaniach, opowiadaniach.
6. Gry i zabawy z wykorzystaniem Progestów.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej