Terapia ręki I i II stopnia.Diagnoza, terapia, warsztat.

Prowadzacy: dr hab. Emilia Mikołajewska, specjalista fizjoterapii, autorka ok. 400 artykułów oraz 16 książek z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji.
Forma: wykład/warsztat
Termin: 27-06-2020
Godziny zajęć: 09:00-17:00
Organizator: Omnisens. Centrum szkoleń terapeutycznych. Joanna Tracz
Miasto: Szczecin
Wolne miejsca: 25
Cena: 900 zł
Kwota zaliczki: 300 zł
Adres: ul. Broniewskiego 19, (Szczecińskie Centrum Montessori)
Czas trwania szkolenia: 2 (20 godzin) dni

Szkolenie dwudniowe 27.-28.06.2020

Odbiorcy: fizjoterapeuci, lekarze specjaliści w rehabilitacji medycznej, terapeuci zajęciowi
psycholodzy, logopedzi i wszyscy zainteresowani 

 

Zgłoszenie na szkolenie odbywa się przez wypełnienie formularza on-line, znajdującego się przy każdym szkoleniu z jednoczesną wpłatą zaliczki. Zaliczka ustalana jest indywidualnie dla każdego szkolenia. Brak wpłaty zaliczki w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia chęci wzięcia udziału w szkoleniu (wypełniony i wysłany formularz) jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia.
Pełną wpłatę̨ należy uiścić́ najpóźniej 14 dni przed szkoleniem.

 

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Elementy anatomii kończyny górnej.
2. Rozwój sprawności kończyny górnej.
3. Rozwój fizjologiczny chwytów podstawowych ręki.
4. Rola odruchów pierwotnych w aspekcie rozwoju sprawności ręki.
5. Wpływ patologicznego rozwoju odruchowego na sprawność ręki.
6. Wybrane patologie w zakresie sprawności ręki.
7. Diagnostyka w zakresie sprawności ręki:
- napięcie mięśniowe,
- siła mięśniowa,
- zakresy ruchu,
- czucie powierzchniowe,
- czucie głębokie.
8. Wprowadzenie do grafomotoryki:
- rozwój chwytu pisarskiego,
- optymalizacja w aktywnościach grafomotorycznych.
9. ICF w tworzeniu planu terapii ręki.
10. Sposoby oddziaływań w patologiach w zakresie terapii ręki.
11. Elementy terapii lustrzanej.
12. Przykłady wykorzystania zabawek w terapii ręki.
13. Przykłady zabaw trenujących sprawność manualną ręki.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:
- nauka otwierania ręki spastycznej,
- nauka otwierania butelki przy jednej sprawnej ręce,
- nauka picia z butelki z użyciem obu rąk przy sprawnej jednej ręce,
- nauka smarowania chleba masłem z użyciem obu rąk przy sprawnej jednej ręce,
- nauka obieranie jabłka z użyciem jednej ręki przy niesprawnej drugiej,
- nauka obierania owoców cytrusowych z użyciem jednej ręki,
- nauka wiązania sznurowadła jedną ręką,
- nauka mobilizacji struktur ręki z podwyższonym napięciem mięśniowym,
- nauka mobilizacji struktur przedramienia z podwyższonym napięciem mięśniowym,
- nauka mobilizacji struktur przedramienia i ręki z obniżonym napięciem mięśniowym,
- nauka diagnozy ruchomości łopatki,
- nauka mobilizacji łopatki (opcjonalnie dla zainteresowanych),
- zabawy trenujące sprawność manualną ręki,
- elementy terapii lustrzanej.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej