Terapia ręki I - III stopnia. Formuła intensywna

Prowadzacy: dr hab. Emilia Mikołajewska prof. UMK, specjalista fizjoterapii, autorka ok. 400 artykułów oraz 16 książek z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji.
Forma: wykład/warsztat
Termin: 29-01-2022
Godziny zajęć: 09:00-18:00
Organizator: Omnisens. Centrum szkoleń terapeutycznych. Joanna Tracz
Miasto: Szczecin
Wolne miejsca: 25
Cena: 1450 zł
Kwota zaliczki: 700 zł
Adres: Szczecin
Czas trwania szkolenia: 2 (22 godziny) dni

Szkolenie dwudniowe

29 -30.01.2022 rok

sobota 9.00- 18.00

niedziela 9.00- 16.30

Terapia ręki I -II*
Diagnoza, terapia, warsztat
+
Terapia ręki III*
Grafomotoryka
M2 Concept
nowość - formuła intensywna 3 stopnie w 2 dni
same ważne treści, obowiazuje obecnośc na 100% kurs

Istnieje możliwość wzięcia udziału tylko w jednym, wybranym module (Terapia ręki I i II lub Grafomotoryka) cena uzgadniana indywidualnie.

Odbiorcy: fizjoterapeuci, lekarze specjaliści w rehabilitacji medycznej, terapeuci zajęciowi
psycholodzy, logopedzi i wszyscy zainteresowani 

Kierowany do: pedagodzy, nauczyciele, logopedzi, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, psycholodzy, wszyscy zainteresowani programem
Liczba godzin: 22h wykładowe stacjonarnie +
4 h wykł. praca własna w domu, uczestnicy otrzymują niezbędne
materiały do pracy warsztatowej w domu (wykonanie wybranych
zabaw) 

Zgłoszenie na szkolenie odbywa się przez wypełnienie formularza on-line, znajdującego się przy każdym szkoleniu z jednoczesną wpłatą zaliczki. Zaliczka ustalana jest indywidualnie dla każdego szkolenia. Brak wpłaty zaliczki w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia chęci wzięcia udziału w szkoleniu (wypełniony i wysłany formularz) jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia.
Pełną wpłatę̨ należy uiścić́ najpóźniej 14 dni przed szkoleniem.

 

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA nowa formuła intensywna

1. Elementy anatomii kończyny górnej.
2. Rozwój sprawności ręki- kamienie milowe sprawności ręki
3. Wybrane patologie w zakresie sprawności ręki - diagnostyka:
- napięcie mięśniowe,
- siła mięśniowa,
- czucie powierzchniowe,
- czucie głębokie
- chwyty podstawowe
- ruchomość gałek ocznych
4. Sposoby postępowania w stwierdzonych nieprawidłowościach:
- w nieprawidłowym napięciu
- w deficytach czucia powierzchownego w tym elementy terapii lustrzanej
- w deficytach czucia głebokiego
- w deficytach chwytów podstawowych
- w obniżeniu siły mięśniowej
5. Rozwój sprawności grafomotorycznej dziecka.
6. Rozwój chwytu pisarskiego.
7. Cechy prawidłowego i nieprawidłowego chwytu pisarskiego.
8. Specyficzna diagnoza grafomotoryczna:
- optymalizacja pozycji
- lateralizacja
- nacisk
- wyhamowanie
- wpływ przetrwałych odruchów pierwotnych na grafomotorykę
9. Przyczyny zaburzeń w zakresie grafomotoryki
10. Zasady pracy nad właściwym trzymaniem przedmiotu piśmiennego.
11. Analiza biomechaniczna parametrów: kredek, długopisów, ołówków,
pędzli i innych akcesoriów szkolnych. Jaka grubość, długość i kształt są
korzystne a jakie niekorzystne
12. Zaopatrzenie wspierające właściwe trzymanie przedmiotu piśmiennego –
analiza nakładek.
13. Rozwój umiejętności cięcia.
14. Zasady doboru nożyczek, nauka wzorca cięcia
15. Prezentacja i omówienie różnych rodzajów nożyczek .
16. Analiza zabaw lub zabawek wspierających terapię ręki
17. Wsparcie w nauce czynności samoobsługowych /zapinanie guzików,
suwaków, wiązanie/
18. ICF w tworzeniu planu terapii ręki.ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:
- nauka otwierania ręki spastycznej,
- nauka otwierania butelki przy jednej sprawnej ręce,
- nauka picia z butelki z użyciem obu rąk przy sprawnej jednej ręce,
- nauka smarowania chleba z użyciem obu rąk przy sprawnej jednej ręce,
- nauka obieranie jabłka z użyciem jednej ręki przy niesprawnej drugiej,
- nauka obierania owoców cytrusowych z użyciem jednej ręki,
- nauka wiązania sznurowadła jedną ręką,
- nauka mobilizacji struktur ręki z podwyższonym napięciem mięśniowym,
- nauka mobilizacji struktur przedramienia z podwyższonym napięciem
- nauka mobilizacji struktur przedramienia i ręki z obniżonym napięciem
- elementy terapii lustrzanej.

MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA WIEDZY NA KURSACH:
- Terapia Ręki. Samoobsługa. M2Concept
- Odruchy pierwotne. Obraz fizjologiczny. Wygaszanie odruchów przetrwałych.
Podejćie medyczne M2 Concept
- Zabawy w terapii ręki

Strona używa cookies Dowiedź się więcej