Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej

Forma: wykład/warsztat
Termin: 25-09-2021
Godziny zajęć: 9:00-17:00
Organizator: Omnisens. Centrum szkoleń terapeutycznych. Joanna Tracz
Miasto: Szczecin
Wolne miejsca: 25
Cena: 650 zł
Kwota zaliczki: 200 zł
Adres: Szczecin
Czas trwania szkolenia: 2 (20 godzin) dni

Cel szkolenia:
Nabycie wiedzy na temat metod i strategii w terapii dzieci z uszkodzeniami słuchu. Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego.  

 

Grupa docelowa:
Logopedzi, studenci logopedii, neurologopedzi, audiolodzy, surdologopedzi

Szkolenie dwudniowe 25.-26.09.2021 ( 20 godzin )

 Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu i warsztatu (część praktyczna).
Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały w wersji elektronicznej (dostępne na dysku Google) wraz z materiałem filmowym (nagrane makroruchy).
Podczas szkolenia obowiązuje wygodny strój ze względu na warsztatowy charakter szkolenia.

Zgłoszenie na szkolenie odbywa się przez wypełnienie formularza on-line, znajdującego się przy każdym szkoleniu z jednoczesną wpłatą zaliczki. Zaliczka ustalana jest indywidualnie dla każdego szkolenia. Brak wpłaty zaliczki w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia chęci wzięcia udziału w szkoleniu (wypełniony i wysłany formularz) jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia.
Pełną wpłatę̨ należy uiścić́ najpóźniej 14 dni przed szkoleniem.
Dane do wpłat:
Terapia logopedyczna Joanna Tracz
ul. Potulicka 12a/2
70-234 Szczecin

PKO BP
 04 1020 4795 0000 9602 0382 9207

 

Program szkolenia:

1.

1 dzień:

1. Wychowanie słuchowo-językowe.
2. Zasady prowadzenia ćwiczeń według założeń metod audytywno-werbalnych.
3. Założenia systemu audio-globalno-wizualno-strukturalnego.
4. Założenia metody werbo-tonalnej. Znaczenie prozodii
w terapii słuchu i mowy.
5. Sprzęt elektroakustyczny stosowany w terapii.
6. Poliklinika SUVAG - charakterystyka funkcjonowania placówki.
7. Kompleksowa diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami słuchu, mowy i komunikacji. Diagnoza funkcjonalna.
8. Narzędzia do oceny rozwoju funkcji słuchowych.

2 dzień:
1. Propozycje ćwiczeń i zabaw z zakresu:
a) stymulacji ruchowych,
b) stymulacji muzycznych.
2. Wykorzystanie piktogramów w zajęciach logorytmicznych.
3. Prezentacja wybranych pomocy i materiałów dydaktycznych.
4. Podsumowanie. Dyskusja

Strona używa cookies Dowiedź się więcej