Akademia Młodego Logopedy

Forma: wykład/warsztat
Termin: 04-09-2020
Godziny zajęć: 70 godzin dydaktycznych zajęć stacjonarnych, 20 godzin e-learningu z kompetencji kluczowych.
Organizator: Omnisens. Centrum szkoleń terapeutycznych. Joanna Tracz oraz Cognitus
Miasto: Szczecin
Wolne miejsca: 16
Cena: BEZPŁATNE
Czas trwania szkolenia: 6 dni dni

BEZPŁATNY PROJEKT SZKOLEŃ DLA MŁODYCH LOGOPEDÓW realizowany we współpracy z firmą COGNITUS.

Termin:4-6 sierpnia 2020 r. oraz 18-20 sierpnia 2020 r., (dwa zjazdy trwające po 3 dni) 70 godzin dydaktycznych szkoleń stacjonarnych oraz 20 godzin e-learningu (kompetencje kluczowe).

Zdobądż 10 Certyfikatów!!!

Każdy uczestnik programu otrzymuje certyfikat uczestnictwa, a po odbyciu diagnozy i wspomagania w wybranej placówce oświatowej otrzymuje tytuł Trenera Wspomagania – ważny tytuł z punktu rozwoju edukacji w Polsce i przyszłych projektów MEN.

Dla kogo: Akademia polecana logopedom do 5 lat stażu.

Czas trwania: 70 godzin dydaktycznych szkoleń stacjonarnych oraz 20 godzin e-learningu (kompetencje kluczowe).

Wymagania wstępne (konieczne):
➡wypełnienie wskazanych dokumentów wg instrukcji, zapoznanie się z regulaminem i warunkami uczestnictwa.
➡ wskazanie placówki oświatowej, w której nauczyciel – wdroży nabyte kompetencje podczas szkoleń, przeprowadzi diagnozę potrzeb szkoły oraz wyznaczy odpowiedni proces wspomagania ich w zakresie napotkanych trudności (ze wsparciem Ekspertów Projektu).

➡Po odbyciu szkoleń odbywa się jeszcze jedno 4 dniowe bezpłatne spotkanie w sprawie konsultacji diagnozy i planu wspomagania .

➡Każdy uczestnik programu otrzymuje certyfikat uczestnictwa we wszystkich szkoleniach, a po odbyciu diagnozy i wspomagania w wybranej placówce oświatowej otrzymuje tytuł Trenera Wspomagania – ważny tytuł z punktu rozwoju edukacji w Polsce i przyszłych projektów MEN.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca szkolenia. Pokrywa koszty szkoleń, zakwaterowania i wyżywienia.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Uczesnik nie może brać udziału w więcej niz jednej Akademii.

 

 

Program szkolenia:

Szkolenia w ramach projektu:

1) „Terapia logopedyczna ucznia z sygmatyzmem”
2) „Terapia logopedyczna ucznia z rotacyzmem”
3) „Terapia logopedyczna ucznia z mową bezdźwięczną”
4) „Diagnoza i terapia logopedyczna ucznia z wadą słuchu”
5) „Elementy Integracji Sensorycznej (SI) w pracy logopedy”
6) „Komunikacja językowa dziecka z autyzmem – diagnoza i terapia logopedyczna”
7) „Logorytmika w pracy nauczyciela-logopedy”
8) „Wczesna Interwencja Logopedyczna – warsztat praktyczny”
9) „Opóźniony Rozwój Mowy – szkolenie warsztatowe”
10) Terapia ręki w pracy logopedy

* Organizator zastrzega możliwość drobnej modyfikacji szkoleń, ze względu na sytuacje niezależne od Organizatora.

Uczestnik otrzymuje certyfikat z każdego szkolenia.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej