ASD - Pierwsze spotkania terapeutyczne z małym dzieckiem.

Prowadzacy: Joanna Wójtowicz-Pałasz, logopeda kliniczny terapii wczesnodziecięcej, pedagog. Pracuje z dziećmi o różnych typach trudności w zakresie nabywania i stosowania komunikacji oraz języka.
Forma: wykład/warsztat
Termin: 25-04-2020
Godziny zajęć: 09:00-16:00
Organizator: Omnisens. Centrum szkoleń terapeutycznych. Joanna Tracz
Miasto: Szczecin
Wolne miejsca: 17
Cena: 400 zł
Kwota zaliczki: 200 zł
Adres: ul. Broniewskiego 19, Szczecin

Szkolenie przeznaczone dla logopedów/ neurologopedów , psychologów i pedagogów pracujących z małymi dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

Cena obejmuje: poczestunek w czasie przerw kawowych, materiały szkoleniowe, certyfikat wydawany przez organizatora

Zgłoszenie na szkolenie odbywa się przez wypełnienie formularza on-line, znajdującego się przy każdym szkoleniu z jednoczesną wpłatą zaliczki. Zaliczka ustalana jest indywidualnie dla każdego szkolenia. Brak wpłaty zaliczki w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia chęci wzięcia udziału w szkoleniu (wypełniony i wysłany formularz) jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. Po rejestracji oraz zaksięgowaniu zaliczki zostanie wysłane potwierdzenie zapisu na wybrane szkolenie

 

Program szkolenia:


• Ocena umiejętności komunikacyjnych i językowych - dostępne narzędzia,
- uczestnik będzie umiał ocenić możliwości komunikacyjne małego dziecka z ASD,
- zapozna się z dostępnymi narzędziami do oceny komunikacji i języka,
- zapozna się z autorskim narzędziem do oceny komunikacji i języka u małego dziecka
• Pierwsze spotkania terapeutyczne - planowanie, przebieg,
- uczestnik będzie potrafił przeprowadzić pierwsze spotkania z wykorzystaniem technik wspierających nawiązywanie relacji
- pozna proste i podstawowe zabawy do wykorzystania podczas pierwszych spotkań terapeutycznych,
- będzie potrafił zaplanować kilka kolejnych spotkań terapeutycznych
- zapozna się z technikami wspierającymi rozwój uwagi
• Współpraca z Rodzinami - dobór metod pracy, zalecenia,
- uczestnik zapozna się z podstawowymi założeniami dotyczącymi prawidłowego wyboru metody terapeutycznej do potrzeb dziecka i jego Rodziny,
- zapozna się z różnymi zaleceniami i ćwiczeniami wykorzystywanymi do pracy w domu
• Nagrania zajęć terapeutycznych.
- uczestnik zapozna się z nagraniami zajęć terapeutycznych na różnym poziomie funkcjonowania dzieci z ASD.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej