DIAGNOZA I TERAPIA JĄKANIA I INNYCH ZABURZEŃ PŁYNNOŚCI MÓWIENIA Z UWZGLĘDNIENIEM KONSEKWENTNEJ WSPÓŁPRACY Z RODZINĄ. II STOPIEŃ - PRAKTYCZNY

Prowadzacy: Mieczysław Chęciek, dr n.hum., specjalista neurologopeda Edwin Bażański, mgr, neurologopeda kliniczny (współprowadzenie
Forma: wykład/warsztat
Termin: 11-12-2021
Godziny zajęć: 18
Organizator: Omnisens. Centrum szkoleń terapeutycznych. Joanna Tracz
Miasto: Szczecin
Wolne miejsca: 20
Cena: 850 zł
Kwota zaliczki: 300 zł
Adres: ul. Broniewskiego 19, Szczecin
Czas trwania szkolenia: 2 dni

Termin 11-12.12.2021 sobota 09:00-18:00 niedziela 09:00-16:00

Cel szkolenia:

Opanowanie przez uczestników podstawowej wiedzy w zakresie narzędzi diagnostycznych dotyczących niepłynnie mówiących dzieci, młodzieży i dorosłych,

• Opanowanie przez uczestników podstawowej wiedzy dotyczącej metod terapeutycznych niepłynnie mówiących dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym szczególnie jąkających się,

• Opanowanie przez uczestników odpowiedniej wiedzy praktycznej dotyczącej współdziałania logopedów, psychologów, rodziców, opiekunów, osób wspierających proces terapii w domu rodzinnym, także nauczycieli w procesie terapeutycznym (szczególnie jąkających się w okresie ich terapii),

Dla kogo:

Logopedzi, neurologopedzi, psycholodzy (specjalizujący się w terapii jąkających się)

UWAGA: Uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia oraz obszerny pakiet materiałów pomocowych do terapii (materiałów, które będą omawiane podczas zajęć). Warsztat przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które ukończyły I stopień (wyjątkowo: absolwenci Podyplomowego Studium Neurologopedii SWPS w W-wie)

Prowadzący

Dr Mieczysław Chęciek – od ponad 30.lat prowadzi diagnostykę i terapię osób niepłynnie mówiących, w tym jąkających się (dzieci, młodzież i dorośli); prowadzi wykłady z zakresu balbutologopedii na kilku podyplomowych studiach logopedii i neurologopedii, także ogólnopolskie warsztaty naukowo-szkoleniowe dla logopedów z zakresu diagnozy i terapii jąkania; autor metod diagnozy i terapii jąkających się; autor kilkudziesięciu prac na powyższy temat opublikowanych w piśmiennictwie polskim i zagranicznym (patrz też: www.jakanie-terapia.pl).

Mgr Edwin Bażański – aktor, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, logopeda ( studia podyplomowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, neurologopeda ( studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu) oraz studia podyplomowe z Psychologii Zarządzania na Uniwersytecie Wrocławskim. Od dwudziestu ośmiu lat zajmuje się szeroko pojętą Emisją Głosu prowadząc szkolenia i warsztaty dla pedagogów, menadżerów i logopedów oraz wykłady i ćwiczenia na kilku uczelniach w kraju. Obecnie jest doktorantem Uniwersytetu Wrocławskiego, pisząc rozprawę doktorską na temat Emisji Głosu w Dysfluencji Mowy a także terapeutą w Specjalistycznym Centrum Terapii Jąkania w Wodzisławiu Śląskim. Przyczyny nieprawidłowości oddechowych oraz efektywność terapii emisyjnej w niepłynności mowy stały się głównym tematem badań naukowych. Od kilku lat współprowadzi z dr. Mieczysławem Chęćkiem ogólnopolskie warsztaty naukowo – szkoleniowe 1. i 2.stopnia z zakresu diagnostyki i terapii zaburzeń płynności mówienia (w tym jąkania i giełkotu).

Program szkolenia:

1. Wykorzystanie wyników diagnozy jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia w planowaniu programu terapeutycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

2. Zawarcie kontraktu terapeutycznego z rodziną / osobami wspierającymi proces terapii pacjenta

3. Praktyczne omówienie niektórych programów terapeutycznych polskich i zagranicznych.

4. Szczegółowe praktyczne zapoznanie słuchaczy z czterema etapami Zmodyfikowanego Programu Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się autorstwa M. Chęćka.

5. Praktyczne zapoznanie słuchaczy z niektórymi scenariuszami sesji terapeutycznych powyższego i innych programów – uczenie się opracowywania scenariuszy do sesji indywidualnych i grupowych.

6. Przepracowanie na sobie niektórych technik terapeutycznych zawartych w programach, w tym m.in. Techniki Przedłużonego Mówienia, Techniki Delikatnego Startu Mowy, Psychodramy, Wizualizacji (i innych technik psychoterapeutycznych), Metody „Echo”, Socjoterapii i „Odczulania”, Technik oddechowych itp.

7. Praktyczna prezentacja wartości prowadzonej terapii przez zespół specjalistów, np. logopeda – specjalista wz. emisji głosu, jąkania i psycholog; logopeda, psycholog i pedagog specjalny itp.

8. Prezentacja i praktyczna analiza niektórych zajęć terapeutycznych (i psychoterapeutycznych) indywidualnych i grupowych z jąkającymi się (na płytach DVD oraz z bezpośrednim uczestnictwem osób jąkających się).

9. Zapoznanie się z niektórymi programami terapii klinicystów i terapeutów mowy z krajów zachodnich (nagrania na płytach DVD) – komentarz praktyczny, porównanie z programami stosowanymi w Polsce.

10. Opiniowanie na rzecz osób jąkających się: dzieci, młodzieży i dorosłych (dla instytucji oświatowych i służby zdrowia).

11. Dyskusja podsumowująca warsztaty i potwierdzająca zdobycie podstawowej wiedzy praktycznej w zakresie prowadzenia terapii z osobami z zaburzeniami płynności mówienia.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej