Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną – STOPIEŃ I

Prowadzacy: Mieczysław Chęciek, dr n.hum., specjalista neurologopeda Edwin Bażański, mgr, neurologopeda kliniczny (współprowadzenie)
Forma: wykład/warsztat
Termin: 06-11-2021
Godziny zajęć: 18
Organizator: Omnisens. Centrum szkoleń terapeutycznych. Joanna Tracz
Miasto: Szczecin
Wolne miejsca: 20
Cena: 850 zł
Kwota zaliczki: 300 zł
Adres: ul. Broniewskiego 19, Szczecin
Czas trwania szkolenia: 2 dni

Termin 6-7.11.2021 sobota 09:00-18:00 niedziela 09:00-16:00

Cel szkolenia:

Opanowanie przez uczestników podstawowej wiedzy w zakresie narzędzi diagnostycznych dotyczących niepłynnie mówiących dzieci, młodzieży i dorosłych,

• Opanowanie przez uczestników podstawowej wiedzy dotyczącej metod terapeutycznych niepłynnie mówiących dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym szczególnie jąkających się,

• Opanowanie przez uczestników odpowiedniej wiedzy praktycznej dotyczącej współdziałania logopedów, psychologów, rodziców, opiekunów, osób wspierających proces terapii w domu rodzinnym, także nauczycieli w procesie terapeutycznym (szczególnie jąkających się w okresie ich terapii),

Dla kogo:

Logopedzi, neurologopedzi, psycholodzy (specjalizujący się w terapii jąkających się)

Prowadzący

Dr Mieczysław Chęciek – od ponad 30.lat prowadzi diagnostykę i terapię osób niepłynnie mówiących, w tym jąkających się (dzieci, młodzież i dorośli); prowadzi wykłady z zakresu balbutologopedii na kilku podyplomowych studiach logopedii i neurologopedii, także ogólnopolskie warsztaty naukowo-szkoleniowe dla logopedów z zakresu diagnozy i terapii jąkania; autor metod diagnozy i terapii jąkających się; autor kilkudziesięciu prac na powyższy temat opublikowanych w piśmiennictwie polskim i zagranicznym (patrz też: www.jakanie-terapia.pl).

Mgr Edwin Bażański – aktor, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, logopeda ( studia podyplomowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, neurologopeda ( studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu) oraz studia podyplomowe z Psychologii Zarządzania na Uniwersytecie Wrocławskim. Od dwudziestu ośmiu lat zajmuje się szeroko pojętą Emisją Głosu prowadząc szkolenia i warsztaty dla pedagogów, menadżerów i logopedów oraz wykłady i ćwiczenia na kilku uczelniach w kraju. Obecnie jest doktorantem Uniwersytetu Wrocławskiego, pisząc rozprawę doktorską na temat Emisji Głosu w Dysfluencji Mowy a także terapeutą w Specjalistycznym Centrum Terapii Jąkania w Wodzisławiu Śląskim. Przyczyny nieprawidłowości oddechowych oraz efektywność terapii emisyjnej w niepłynności mowy stały się głównym tematem badań naukowych. Od kilku lat współprowadzi z dr. Mieczysławem Chęćkiem ogólnopolskie warsztaty naukowo – szkoleniowe 1. i 2.stopnia z zakresu diagnostyki i terapii zaburzeń płynności mówienia (w tym jąkania i giełkotu).

 

Program szkolenia:

Podstawy diagnozy jąkania wczesnodziecięcego (pierwotnego) i jąkania chronicznego (wtórnego) z uwzględnieniem Kwestionariusza Cooperów do Oceny Jąkania M. Chęćka, Kwestionariusza Niepłynności Mówienia i Logofobii oraz Zaburzeń Płynności Mówienia Z. Tarkowskiego, Próby Sylabowej do Oceny Niepłynności Mówienia Z. Kurkowskiego, Diagnozy jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym K. Węsierskiej i B. Jeziorczak (analiza praktyczna).

Diagnoza różnicowa rozwojowej niepłynności mówienia i jąkania wczesnodziecięcego.

Diagnoza różnicowa jąkania i giełkotu.

Szczegółowe praktyczne zapoznanie słuchaczy z czterema etapami Zmodyfikowanego Programu Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się autorstwa M. Chęćka.

Omówienie niektórych scenariuszy sesji terapeutycznych programu.

Przepracowanie na sobie niektórych ćwiczeń zawartych w programie.

Praktyczne zapoznanie się z podstawowymi technikami terapeutycznymi w przypadku giełkotu i innych niepłynności mówienia.

Podkreślenie roli kontraktu terapeutycznego zawieranego z pacjentem i jego rodziną oraz realizacji treści w nim podkreślanych.

Prezentacja i praktyczna analiza niektórych zajęć diagnostycznych oraz terapeutycznych (i psychoterapeutycznych) indywidualnych i grupowych z jąkającymi się (nagrania oraz z bezpośrednim uczestnictwem osób jąkających się).

Zapoznanie się z niektórymi programami terapii klinicystów i terapeutów mowy z krajów zachodnich (nagrania).

Opiniowanie na rzecz osób jąkających się (dla instytucji oświatowych i służby zdrowia).

Strona używa cookies Dowiedź się więcej