GUGUHOPLA, OD ZABAWY DO MÓWIENIA. OD SAMOGŁOSKI DO ZDANIA OBRAZKOWO-LITEROWEGO. PROGRAM AUTORSKI

Prowadzacy: dr Marzena Machoś – logopeda, specjalistka wczesnej logopedii klinicznej
Forma: wykład/warsztat
Termin: 15-05-2021
Godziny zajęć: 9:00-15:30
Organizator: Omnisens. Centrum szkoleń terapeutycznych. Joanna Tracz
Miasto: Szczecin
Wolne miejsca: 20
Cena: 450 zł
Kwota zaliczki: 200 zł

Adresatami szkolenia są:

logopedzi pracujący z małym dzieckiem niemówiącym (autyzm, upośledzenie umysłowe, alalia)
 terapeuci pracujący w ramach wczesnej interwencji
 rodziców dzieci, u których przyswajanie języka nie przebiega zgodnie z normą

Cena obejmuje: poczestunek w czasie przerw kawowych, materiały szkoleniowe, certyfikat wydawany przez organizatora

Zgłoszenie na szkolenie odbywa się przez wypełnienie formularza on-line, znajdującego się przy każdym szkoleniu z jednoczesną wpłatą zaliczki. Zaliczka ustalana jest indywidualnie dla każdego szkolenia. Brak wpłaty zaliczki w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia chęci wzięcia udziału w szkoleniu (wypełniony i wysłany formularz) jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia.
Pełną wpłatę̨ należy uiścić́ najpóźniej 14 dni przed szkoleniem.
Dane do wpłat:
Terapia logopedyczna Joanna Tracz
ul. Potulicka 12a/2
70-234 Szczecin

PKO BP
 04 1020 4795 0000 9602 0382 9207

 

 

Program szkolenia:

1. Co to jest Guguhopla? Założenia techniki łączącej ruch, zabawę i wokalizację pierwszych samogłosek.
2. Zacznij od bazy – bazowe umiejętności komunikacyjne a budowanie kontaktu z niemówiącym dzieckiem.
3. Guguhopla dla niemowlaka- stymulacja dźwiękami w czasie codziennych czynności pielęgnacyjnych. Dialog wokaliczny (czuwanie bierne i czynne, stymulacja w dialogu)
4. Guguhopla dla niemówiącego malucha – propozycje aktywności mobilizujących do produkcji pierwszych dźwięków.
5. Wykorzystanie w terapii przedmiotów codziennego użytku (piłka, kocyk, papier toaletowy zamiast drogich pomocy. Propozycje zabaw z rodzicami. Nauka samogłosek.
6. Samogłoski na start - piłki (samogłoski plus sekwencje ruchów dwóch kolorowych piłek, propozycja domowej, prostej zabawy dla rodziców i terapeutów).
7. Samogłoski na start - koc (samogłoski plus sekwencje ruchów).
8. Jak utrwalać wprowadzane na terapii dźwięki w domu (propozycje zabaw z rodzicami)
9. Samogłoska „totalna” – połączenie dźwięku, obrazu graficznego, gestu i konkretnej zabawy. Nauka dokonywania wyboru, gdzie dźwięk symbolizuje wykonywaną czynność.
10. Samogłoska plus rozumienie – oznaczenie nazw czynności dźwiękiem samogłoskowym. Zabawa z nazywaniem.
11. Od samogłoski do zdania. Komunikacja totalna (obrazek, gest, litera, dźwięk).
12. Komunikacja totalna. Budowanie zdań obrazkowo-literowo-gestycznych (propozycje do czasowników jeść, mieć, lubić).
13. Samogłoska a czasownik. Propozycje zabaw
14. Funkcje pierwszych połączeń wyrazowych (wg K. Kuszak) – przeniesienie modelu normatywnego do terapii dziecka z ORM (nominacja, negacja, nieistnienie, powtórzenie, wykonawca-czynność)

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej