Logorytmika w praktyce. Zastosowanie w terapii opóźnień w rozwoju mowy oraz terapii dyslalii

Prowadzacy: dr n.hum. Anna Walencik-Topiłko pracownik naukowo-dydaktyczny UG.
Forma: wykład/warsztat
Termin: 14-12-2019
Godziny zajęć: 09:00-16:00
Organizator: Omnisens. Centrum szkoleń terapeutycznych. Joanna Tracz
Miasto: Szczecin
Wolne miejsca: 5
Cena: 280 zł
Kwota zaliczki: 100 zł
Adres: ul. Broniewskiego 19, Szczecińskie Centrum Montessori
Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Cel:
Wskazanie możliwości zastosowania ćwiczeń logorytmicznych w terapii zaburzeń rozwoju mowy (np. afazji, alalii, oligofazji) oraz zaburzeń artykulacji (dyslalii o różnej etiologii).

Odbiorcy:
Logopedzi, oligofrenopedagodzy.

Zgłoszenie na szkolenie odbywa się przez wypełnienie formularza on-line, znajdującego się przy każdym szkoleniu z jednoczesną wpłatą zaliczki. Zaliczka ustalana jest indywidualnie dla każdego szkolenia. Brak wpłaty zaliczki w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia chęci wzięcia udziału w szkoleniu (wypełniony i wysłany formularz) jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia.
Pełną wpłatę̨ należy uiścić́ najpóźniej 14 dni przed szkoleniem.
Dane do wpłat:
Terapia logopedyczna Joanna Tracz
ul. Potulicka 12a/2
70-234 Szczecin

PKO BP 
04 1020 4795 0000 9602 0382 9207

 

Program szkolenia:

• logorytmika – kilka najważniejszych informacji o metodzie;
• dobór ćwiczeń usprawniających motorykę do terapii opóźnień i wad mowy uwarunkowanych zaburzeniami ruchowymi;
• dobór ćwiczeń słuchowych do terapii zaburzeń mowy uwarunkowanych zaburzeniami słuchowymi;
• ćwiczenia słuchowo-ruchowe do poszerzenia i automatyzacji umiejętności językowych (m.in. pamięci werbalnej, słownictwa, struktur gramatycznych i składniowych);
• ćwiczenia słowno-ruchowe do utrwalenia i automatyzacji poszczególnych głosek (m.in. samogłosek, głosek trzech szeregów, głosek „l r”);
• zastosowanie prostego instrumentarium muzycznego do ćwiczeń słuchowych i ruchowych;
• przegląd pomocy dydaktycznych do ćwiczeń logorytmicznych.

Uwaga: Uczestnicy proszeni są o wygodne stroje do ćwiczeń ruchowych, obuwie zmienne na miękkiej podeszwie (lub bawełniane skarpety), posiadanie jednego dowolnego instrumentu muzycznego oraz dzwonków.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej