SMURF - Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej

Prowadzacy: prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska
Forma: wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne, film.
Termin: 27-06-2020
Godziny zajęć: 09:00-17:00
Organizator: Omnisens. Centrum szkoleń terapeutycznych. Joanna Tracz
Miasto: Szczecin
Wolne miejsca: 15
Cena: 600 zł
Kwota zaliczki: 300 zł
Adres: ul. Broniewskiego 19, Szczecin Szczecińskie Centrum Montessori
Czas trwania szkolenia: 2 (16 godzin) dni

Uwaga. Uczestnicy powinni mieć ze sobą lusterko.

Szkolenie dwudniowe 27-28.06.2020

Zgłoszenie na szkolenie odbywa się przez wypełnienie formularza on-line, znajdującego się przy każdym szkoleniu z jednoczesną wpłatą zaliczki. Zaliczka ustalana jest indywidualnie dla każdego szkolenia. Brak wpłaty zaliczki w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia chęci wzięcia udziału w szkoleniu (wypełniony i wysłany formularz) jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia.
Pełną wpłatę̨ należy uiścić́ najpóźniej 14 dni przed szkoleniem.
Dane do wpłat:

Terapia logopedyczna Joanna Tracz
ul. Potulicka 12a/2
70-234 Szczecin

PKO BP

04 1020 4795 0000 9602 0382 9207

Program szkolenia:

1. Niedostatki trójfazowego postępowania terapeutycznego w przypadku dyslalii.
1. SMURF a terapia tradycyjna. Efekt domina i samoregulacja.
2. Od krzyku do głoski w wyrazie niosącym znaczenie.
3. Biomechaniczna baza artykulacji. Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych.
4. Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych a system fonemowo-fonetyczny
języka polskiego.
5. Diagnoza zaburzeń realizacji fonemów.
- Podział na substytucje i deformacje – pozór prostoty czy ograniczenie?
- Analityczno-fonetyczna metoda badania realizacji fonemów.
Ćwiczenia praktyczne: badanie artykulacji z wykorzystaniem metody słuchowo-
wzrokowo-czuciowo-eksperymentalnej.
6. Główne przyczyny nienormatywnej realizacji fonemów i patomechanizm
najczęstszych zaburzeń realizacji fonemów.
Ćwiczenia praktyczne: ocena wędzidełka języka, zgryzu, podniebienia, migdałków podniebiennych, stawu skroniowo-żuchwowego, połykania, żucia, oddychania, parafunkcji zwarciowych i niezwarciowych.
7. Usprawnianie realizacji fonemów jako procedura postępowania logopedycznego.
- Procedura a metoda i strategia.
- Podstawy terapii zaburzeń realizacji fonemów w ujęciu strategicznym.
- Wywoływanie głosek – termin metaforyczny czy dosłowny?
- Analityczne i syntetyczne podejście do wywoływania głosek.
8. Kroki, metody i strategie usprawniania realizacji fonemów.
- Konstruowanie przedpola artykulacji, w tym m.in. w tym m.in. nauka oddychania i połykania w przypadku dzieci od 4 roku życia.
- Wybór sekwencji terapii głosek: rozwojowej lub terapeutycznej, w tym m.in. w przypadku seplenienia międzyzębowego, bocznego, dorsalnego, nosowania, mowy bezdźwięcznej, rozszczepu itd.
- Przygotowanie do usprawniania realizacji fonemu z wykorzystaniem strategii warunków progowych. Rewizja ćwiczeń warg, języka, ruchomości żuchwy.
- Wywoływanie głoski, w tym wybór ramy i metody wywoływania głoski w zależności od objawu i przyczyny zaburzeń.
- Aktywizacja głoski w większej strukturze.
- Polaryzacja głoski.
- Wprowadzanie głoski do mowy potocznej.
Ćwiczenia praktyczne: ćwiczenia narządów mowy, nauka oddychania, w tym pozycji spoczynkowej języka i połykania, wywoływanie głosek.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej