TUS-Trening Umiejętności Społecznych

Prowadzacy: Magdalena Godlewska – psycholog, terapeuta, mediator Katarzyna Mierzejewska - pedagog specjalny, trener dziecięcy kompetencji społecznych, terapeuta integracji sensorycznej
Forma: wykład/warsztat
Termin: 21-08-2021
Godziny zajęć: 16 godzin (dwa dni szkoleniowe)
Organizator: Omnisens. Centrum szkoleń terapeutycznych. Joanna Tracz
Miasto: Szczecin
Wolne miejsca: 26
Cena: 1050zł
Kwota zaliczki: 400 zł
Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 19 (Budynek Szczecińskiego Centrum Montessori)
Czas trwania szkolenia: 2 dni

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i terapeutów pracujących w grupach integracyjnych w przedszkolu oraz w szkole, psychologów, pedagogów specjalnych posiadających podstawową wiedzę o autyzmie.

Szkolenie przygotowuje do prowadzenia treningu umiejętności społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej oraz na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, komunikujących się werbalnie

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia uprawniające do tworzenia programów i prowadzenia zajęć Treningu Umiejętności Społecznych.

Termin 21-22.08.2021 rok

 

Program szkolenia:

Obserwacja kompetencji komunikacyjnych i społecznych dziecka w grupie przedszkolnej - omówienie specyficznych deficytów w zakresie kontaktów i umiejętności społecznych ze względu na posiadaną diagnozę

Trening Umiejętności Społecznych - założenia teoretyczne, przedstawienie różnych form pracy nad rozwijaniem umiejętności społecznych (m. in. Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina)

Podstawowe założenia Treningu Umiejętności Społecznych - zasady organizacji i cele terapeutyczne zajęć grupowych i indywidualnych rozwijających umiejętności społeczne, struktura zajęć, czas trwania, narzędzia wykorzystywane w pracy z grupą.

Szczegółowe omówienie podstawowych procedur wykorzystywanych w treningu
a) modelowanie
b) odgrywanie ról
c) informacje zwrotne
d) transfer czyli przeniesienie ćwiczonych umiejętności na życie

Podstawowe umiejętności społeczne trenowane podczas zajęć
a) podstawowe umiejętności prospołeczne
b) umiejętności emocjonalne
c) alternatywne umiejętności wobec agresji
d) umiejętności radzenia sobie ze stresem
e) umiejętność planowania
Specyfika pracy z grupą, proces grupowy, profilaktyka i strategie postępowania w przypadku trudnych zachowań uczestników grupy, rola terapeuty w trakcie trwania treningu

Grupa terapeutyczna TUS dla dzieci w grupie integracyjnej – zajęcia warsztatowe

Zajęcia praktyczne: tworzenie przykładowych scenariuszy zajęć, ćwiczenia w prowadzeniu zajęć rozwijających umiejętności społeczne (tworzenie zadań dla grupy w oparciu o wyznaczone cele), scenki, wspólne nagrywanie scenek, omawianie.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej