Efektywne metody terapii rotacyzmu

Prowadzacy: dr n. hum.Agnieszka Banaszkiewicz w zakresie językoznawstwa, logopeda i neurologopeda. Adiunkt w Katedrze Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego od 2008 r. Od 2009 r. współpracuje z Zakładem Ortodoncji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Forma: warsztat/wykład
Termin: 21-03-2020
Godziny zajęć: 09:00-16:00
Organizator: Omnisens. Centrum szkoleń terapeutycznych. Joanna Tracz
Miasto: Szczecin
Wolne miejsca: 25
Cena: 300 zł
Kwota zaliczki: 150 zł
Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 19 (Budynek Szczecińskiego Centrum Montessori)
Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Szkolenie składa się z dwóch części – krótszej teoretycznej (wykładu w postaci prezentacji multimedialnej zobrazowanego pokazem zdjęć i filmów), oraz warsztatowej (ćwiczenia wywoływania głoski /r/).

Zaliczka: 150 zł

Zgłoszenie na szkolenie odbywa się przez wypełnienie formularza on-line, znajdującego się przy każdym szkoleniu z jednoczesną wpłatą zaliczki. Zaliczka ustalana jest indywidualnie dla każdego szkolenia. Brak wpłaty zaliczki w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia chęci wzięcia udziału w szkoleniu (wypełniony i wysłany formularz) jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia.
Pełną wpłatę̨ należy uiścić́ najpóźniej 14 dni przed szkoleniem.
Dane do wpłat:

Terapia logopedyczna Joanna Tracz
ul. Potulicka 12a/2
70-234 Szczecin

PKO BP

04 1020 4795 0000 9602 0382 9207

 

Program szkolenia:

Szkolenie składa się z dwóch części – krótszej teoretycznej (wykładu w postaci prezentacji multimedialnej zobrazowanego pokazem zdjęć i filmów), oraz warsztatowej (ćwiczenia wywoływania głoski /r/).
Treści:
Diagnozowanie rotacyzmu - filmy prezentujące różne deformacje.
Ćwiczenia wstępne przygotowujące do wywołania głoski /r/.
Wywoływanie głoski /r/ - przegląd literatury przedmiotu i ćwiczenia praktyczne.
Wywoływanie głoski /r/ metodą autorską A. Banaszkiewicz – teoria i ćwiczenia praktyczne.
Etapy utrwalania głoski /r/ - skuteczne dobieranie materiału językowego.

Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą małe lusterko.

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej