Regulamin

§1

Organizatorem szkoleń jest firma TERAPIA LOGOPEDYCZNA JOANNA TRACZ z siedzibą przy UL. POTULICKIEJ 12A/2 W SZCZECINIE, NIP 852-258-46-13. Firma TERAPIA LOGOPEDYCZNA JOANNA TRACZ jest właścicielem marki OMNISENS. CENTRUM SZKOLEŃ TERAPEUTYCZNYCH.

§2

Zgłoszenie na szkolenie odbywa się przez wypełnienie formularza on-line, znajdującego się przy każdym szkoleniu z jednoczesną wpłatą zaliczki. Zaliczka ustalana jest indywidualnie dla każdego szkolenia. Brak wpłaty zaliczki w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia chęci wzięcia udziału w szkoleniu (wypełniony i wysłany formularz) jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. Po rejestracji oraz zaksięgowaniu zaliczki zostanie wysłane potwierdzenie zapisu na wybrane szkolenie.

§3

Pełną wpłatę należy uiścić najpóźniej 14 dni przed szkoleniem. Brak wpłaty po tym terminie oznacza przesunięcie Uczestnika na listę rezerwową. Zaliczka uczestnika, który nie dokonał pełnej wpłaty w terminie określonym w regulaminie nie podlega zwrotowi. Dane do przelewu Joanna Tracz ul. Potulicka 12a/2 70-234 Szczecin PKO BP 04 1020 4795 0000 9602 0382 9207

§4

Rezygnację ze szkolenia należy zgłosić drogą mailową na adres szkolenia@omnisens.pl  w tytule wpisując REZYGNACJA- NAZWA SZKOLENIA. Rezygnację ze szkolenie można zgłaszać w terminie nieprzekraczającym 21 dni przed datą szkolenia. Rezygnację zgłoszone po tym terminie nie bedą uwzględniane, a uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi. Uczestnikowi, który nie zgłosił się na szkolenie i nie poinformował o rezygnacji wg zapisów regulaminu nie należy się zwrot opłaty za szkolenie.

§5

W przypadku sytuacji losowych (choroba, klęska żywiołowa, itp.) termin szkolenia zostanie zmieniony, a Uczestnicy niezwłocznie o tym poinformowani. W przypadku nie zaakceptowania przez Uczestnika nowego terminu cała wpłacona kwota zostanie mu zwrócona.

§6

W cenę szkolenia wliczone są materiały szkoleniowe, certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu oraz poczęstunek. Dojazd oraz noclegi Uczestników nie są opłacane przez organizatora szkoleń

§7

Czas szkoleń podany jest w godzinach dydaktycznych.

§8

Zgodnie z art. 16 pkt 5, art. 23 i 35 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 23 i 24 § 3 Kodeksu Cywilnego zabrania się nagrywania szkoleń bez zgody Prowadzącego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści merytoryczne przedstawiane na szkoleniach i warsztatach.

§9

Zgłoszenie Uczestnika na szkolenie jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego warunków. Uczestnik rejestrujący się na szkolenie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz na przesyłanie aktualnej oferty szkoleniowej przygotowanej przez Omnisens. Centrum szkoleń terapeutycznych.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej